Καθαρισμός Επαγγελματικών Χώρων

 
 
Η XClean τα τελευταία χρόνια έχει μπει δυναμικά στον χώρο του επαγγελματικού καθαρισμού, έχοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία στον καθαρισμό μεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Αναλυτικότερα η εταιρεία XClean αναλαμβάνει:

  • Γενικό Καθαρισμό νέων κτιρίων (γραφεία, καταστήματα κ.λ.π.)
  • Συντήρηση Κτιρίων (καθημερινός καθαρισμός σε καταστήματα, γραφεία κ.α.)
  • Καθαρισμός Τζαμιών
  • Καθαρισμός Δαπέδων